ONLINECHRISTIANCOUNSELING-EN-COACHING.NL

                                                                                                                            Drs. Gerda Adopai

Wie zijn wij

Online counseling & coaching vanuit bijbels perspectief. We richten ons op de mens in relatie tot zichzelf, God en de medemens.

Geloof, hoop en liefde ( 1Corinthe 13:13):

-Geloof hebben in God zoals de bijbel ons leert

-Hoop doet leven én doet vertrouwen in de toekomst toenemen

-Liefde is streven naar harmonie met jezelf, anderen en de omgeving (marcus 12:30-31)