ONLINECHRISTIANCOUNSELING-EN-COACHING.NL

Methode

Wij maken gebruik van de contextuele interactiemethode. We doen aan bruggen bouwen om weer in het gareel te kunnen komen. Het gaat om een streven naar harmonie voor   mogelijkheden  die kunnen leiden tot een zo aangenaam mogelijke leefsituatie. De eigen situatie; de relatie tot God en de omgang met anderen zoals partner, kind, familie, vrienden, werkgever, etc.

Met de bijbel in de hand kunnen we samen zoeken naar mogelijkheden om

te verdiepen

te verbeteren

te onderhouden

Er wordt gebruik gemaakt van verschillende modellen en theorieën die te maken hebben met Bijbelse principes. Contextuele benadering is een Bijbelse principe. Het betreft God, de mens en de ander en de samenhang daar tussen. De mens heeft deze principes ontdekt en de bijbel, Gods woord had het al naar buiten gebracht.